lpg

Několik informací ohledně LPG

Auto na LPG se svou bezpečností vyrovná automobilu na benzín. Plynové nádrže jsou vyrobeny tak,
aby v případě nárazu došlo při nehodě k téměř okamžitému uzavření přívodu plynu bezpečnostním ventilem. Navíc se tlaková nádoba deformuje podle nárazu a kopíruje ho. V případě, že by nádrž byla delší dobu v přímém ohni, tak nevybuchne, ale díky přetlakovému ventilu dojde k postupnému uvolnění tlaku a řízenému vyhoření paliva z nádrže. Dle informací německého ADACu: „Nádrž s LPG nevybuchuje, ale vyhořívá, a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. V autě s LPG vybuchuje pouze benzínová nádrž."

Délka montáže

Vozidla s monovstřikováním jako například Felicie, Peugeot 106, Opel Astra aj. jsou hotovy během jednoho dne. Vozidla kde je nutno použít sekvenční vtřikování se doba prodlouží o jeden až dva dny dle počtu válců a náročnosti motoru. Důležitý je dostatečný časový prostor aby bylo možno vozidlo řádně nastavit a otestovat.

Přestavba LPG do nového vozu

Při přestavbě nového vozu neztrácíte záruku na automobil. Pokud Vám prodejce vyhrožuje ztrátou záruky, tak je to v rozporu se zákonem, protože zařízení jsou homologována ministerstvem dopravy a spojů České Republiky a každé vozidlo takto schválené muselo splnit přísné technické a bezpečnostní požadavky. Pokud na takového prodejce narazíte, buďte obezřetní, protože hledá záminku, jak se zbavit co nejrychleji záruky po prodeji vozidla.

Je lépe se dohodnout s prodejcem vozidla a opatřit si od něj případné písemné potvrzení, že Vám nezkrátí záruku na vozidlo.

Pravidelné prohlídky (revize) a STK

Je nutno dodržovat hlavně z důvodu bezpečnosti provozu. Provádí se po ujetí každých 10 000 km nebo po 1 roce, podle toho co nastane dříve. Součástí revize je kontrola těsnosti plynové soustavy, vizuální kontrola přestavby a případné zaznamenané chyby. V případě havárie bude chtít vidět pravidelné revize i pojišťovna, která by také nemusela v případě zanedbání kontrol plnit pojistné plnění. Dále pak musí být revize platná před každou STK.

Výměny filtru

Dále se během revize kontroluje stav filtru kapalné fáze (součást plynového ventilu), výměna po cca 20 tis kilometrech. U novějších systémů se také kontroluje stav filtru plynné fáze, pokud je filtr rozebíratelný stačí vyměnit pouze papírová vložka filtru. Výměna je nutná cca po 15 000 km. Po ujetí cca 60 – 80 000 km je nutné provést repasi reduktoru, včetně výměny membrán, které časem ztvrdnou (životnost je opět závislá na kvalitě plynu ale i na kvalitě – agresivnosti chladící kapaliny).

Životnost nádrže LPG

Dle vyhlášky 341 je životnost nádrže LPG v ČR 10 let, pokud výrobce neurčí jinak. Prodlužování životnosti tlakovou zkouškou není možné. Při výměně je třeba vyměnit i příslušenství, tzn. víceúčelový ventil a plynotěsnou schránku.

Nádrže LPG

Válcová nádrž - klasická nádrž, která se používala dříve.
- Její velkou výhodou je velikost (litry)
- Nevýhodou je naopak prostornost (zabírá místo v kufru)

nádrž

Toroidní nádrž vnitřní - umístění v kufru vozidla místo rezervy
- Výhodou je zachování celého prostoru v kufru
- Nevýhodou je objem nádrže (podle velikosti rezervy)

nádrž

Toroidní nádrž vnější - umístění dole pod vozidlem, pokud zde byla původně rezerva
- Výhodou je zachování celého prostoru v kufru
- Nevýhodou je objem nádrže (podle velikosti rezervy)

nádrž

Přimazávání FlashLube

Přípravek FlashLube slouží k přimazávání ventilových sedel, chrání ventily, promazává horní části válců a snižuje teplotu motoru.

U nás nabízíme manuální kit i elektronic kit pro přimazávání ventilů.

Životnost vsřikovačů

Sekvenční vstřikování umožňuje přímý vstřik LPG ke každému válci motoru zvlášť.

Vážení zákazníci, je dobré porovnávat nejen cenu montáže, ale sledovat také kvalitu zařízení a informovat se o dalších nutných investicích. Levná montáž, ve většině případů polských systémů, znamená drahý servis. U vstřikovačů levnějších systémů se musí po ujetí cca 20 000 - 30 000 km provést seřízeni a kalibrace. Po ujetí cca 70 000 – 80 000 km se Vám opotřebuje rozdělovací lišta úplně a je potřeba její výmena nebo alespoň GO.

Systém LOVATO má bezúdržbové vstřikovače.

Výkon vozu po přestavbě na LPG

Vozidlo ztratí cca 5% výkonu motoru, ale v běžném provozu jej nezaznamenáte. Se systémem Lovato Easy Fast motor dynamiku neztratí, ale naopak si ji uchová. Toto také zavisí na celkovém seřízení systému, na tom jaké palivo natankujete apod. U moderních vstřikovacích systémů však žádný rozdíl nepoznáte a naše zkušenosti toto potvrzují.

Potíže s vozidlem před přestavbou na LPG

Pokud máte potíže s vozidlem již před samotnou přestavbou, je lépe nejprve tyto potíže odstranit a až poté realizovat přestavbu na lpg. Plyn kopíruje některé funkce benzínové řídící jednotky a tyto potíže se mohou po přestavbě Vašeho auta na plyn rovněž projevit. Doporučujeme proto závadu odstranit a poté realizovat přestavbu na plyn.

Přečipovaný vůz

Přečipování řídící jednotky benzínu nemá na montáž lpg žádný vliv neboť se jedná o úpravu provedenou před montáží. Tato úprava motoru po přestavbě na lpg se neprojeví ani na výkonu motoru ani na jízdních vlastnostech při jízdě na plyn. Vozidlo se musí odladit stejným způsobem jakoby nebylo přečipováno. Pokud však dojde k přečipování motoru po instalaci lpg, je nutno provést nové nastavení celého lpg systému a režim přizpůsobit nové řídící jednotce. Jednu zvláštnost mají vozidla s turbem , které se seřizují odlišněji. Chování a jízdní vlastnosti přestavěného auta zůstávájí zachovány. Při použití sekvenčního vstřikování žádný rozdíl nepoznáte. Z přestavby na plyn s přečipovaným vozidlem vůbec nemusíte mít obavy

Seřízení systému montované jinou firmou

Provádíme seřízení lpg systému montovaných jinou firmou, ale nejprve je nutno vozidlo prohlédnout, zda je systém správně nainstalován a případně v jakém stavu se nachází.

info@dkgarage.cz

Copyright D&K Garage. All Rights Reserved