lpg

Proč LPG?

Provoz na LPG je mnohem levnější, než provoz na benzín nebo naftu. Hlavní výhodou oproti naftovému vozu je menší náklad na provoz. Nehrozí Vám problém se zamrzáním nafty, vstřiky, filtrem pevních částic, váhou vzduchu a v případě atmosferického motoru i problém s turbem. Nevýhodou je pouze prvotní náklad na pořízení LPG. LPG přestavba Vám ušetří peníze.

LPG je ekologický, protože hoří ekologičtěji než benzín. Ve výfukových plynech složky NOX představují pouze 20% oproti benzínu, kysličník uhličitý CO2 je nižší o 15% a nespálené HC představují zhruba polovinu jako při provozu na benzín. Hodnoty CO lze považovat za nulové. Přitom zplodiny LPG, s přijatelnějším chemickým složením, jsou snadněji odbouratelné i při nižší teplotě katalyzátoru. Proto je zatěžován méně.
Jezděte ekologicky a nechte si realizovat montáž LPG právě teď!

LPG je bezpečný! Všechna námi montovaná zařízení odpovídají legislativním předpisům a certifikátům.
Z hlediska bezpečnosti jsou předpisy na zařízení LPG mnohem přísnější než u dílů benzínového motoru. Jako příklad lze uvést, že nádrže LPG jsou vyráběny ve schválených rozměrech a z oceli, oproti tomu jsou nádrže na benzín často z plastu.

Výhody přestavby na LPG


- snížení provozních nákladů až o 50% oproti benzínu
- úspory minimálně 1000 Kč na 1000 km
- rychlá návratnost vložených investic (do 6 měsíců od montáže při 30 tis. km/rok)
- při použití LPG jsou lepší emisní poměry
- spaliny bez olova a karcinogenních látek
- vysoké oktanové číslo (téměř dokonalé spalování)
- vysoká bezpečnost (přísné normy)
- dvojnásobná dojezdová vzdálenost díky dvěma typům pohonu (původní pohon je zachován)
- přepínání mezi jednotlivými pohony tlačítkem na přístrojové desce (i za jízdy)
- od 1.1.2009 jsou vozidla s alternativním pohonem osvobozena o platby silniční daně v roční výši od 1800 Kč   do 4200 Kč dle objemu motoru
- rozsáhlá síť LPG čerpacích stanic, která se neustále rozšiřuje
- obsluha ČS Vám vozidlo natankuje

Nevýhody přestavby na LPG


- snížení výkonu motoru o cca 5% (u nových typů LPG eliminováno)
- zvýšení spotřeby paliva (asi o 10%)
- počáteční investice do systému LPG

Více informací na info@dkgarage.cz

Evo 9

Copyright D&K Garage. All Rights Reserved